scratch


                                                                                                                                  תוכנית הלימודים 

הקמת מוקד תמיכה ייעודי לסביבת הלמידה של מדעי המחשב ורובוטיקה

שמחים לעדכן על הקמת מוקד תמיכה המיועד למורים המלמדים בסביבת הלמידה של תוכנית מדעי המחשב ורובוטיקה. מטרת הפעלת המוקד, לרכז במקום אחד תוך תיעוד את כל הפניות, ולשפר את המענה למורים למענה מהיר ומקצועי ולהוות מוקד זמין לפניות המורים בשעות בית הספר.

המוקד יעמוד לרשותכם בימים א'-ה' בין השעות 08:00-17:00 
בטלפון 054-9304132
 ובדוא"ל skillzSupport@taldor.co.il.

Comments